آدرس مدرسه : بلوار دانش آموز ، به سمت هفت تير كوچه سوم جنب نمايشگاه اتومبيل ماتيس ، داخل كوچه نبش انوشيروان تلفن : 32717613

 

آدرس : هفت تیر بلوار دانش آموز خیابان سوم نبش انوشیروان شرقی
تلفن : 02632717613
آدرس رايانامه : school pouyandegan ir